Lengvata auklėms, būsto remontininkams ir automobilių mechanikams.

Lengvatos

Auklės, būsto remontininkai ir automobilių mechanikai jau nuo 2019 metų ne tik negalės darbuotis išsiėmę verslo liudijimą, bet ir turės išrašinėti kvitus paslaugas perkantiems gyventojams. O kvito gali prašyti tikrai ne vienas, nes suteikta nauja galimybė – susigrąžinti dalį sumokėtų mokesčių.

Nuo 2019 m. apmokestinamąsias pajamas bus galima mažinti iki 2.000 Eur suma, sumokėta už:

  • pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą);
  • lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
  • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Valstybės suteikta nauja galimybė – priežiūros tikslas, kovoti su šešėline veikla, kurios būdai buvo, deja, bet dar ir tebėra tokie labai senoviški. Tačiau ši priemonė turėtų būti sveikintina žengiant žingsnį jau visai kita linkme – jei norite paslaugą įsigyti legaliai, tai suteiksime finansinę paskatą. Priemonė – turinti išskirtinumą – jokio baudimo, jokio gaudymo. Siekiama, kad pajamų sumos, kurios galės būti atskaitomos iš gyventojo pajamų, būtų apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos, kai pajamų mokestis mokamas nuo gauto veiklos pelno, didinant PVM, „Sodros“ ir kitų mokesčių įplaukas.
Dalį pajamų mokesčio gyventojai galės susigrąžinti įprasta tvarka, tiesiog pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Tačiau bus svarbu išsaugoti čekius, kuriuose užfiksuota, jog įsigijote paslaugas iš auklės, automobilio ar būsto remontininko.

Kaip iki šiol buvo deklaruojamos išlaidos už mokslą, kaupiamąjį gyvybės draudimą, įmokas į III pakopos pensijų fondus, gyventojai išlaidas pagrindžiančius dokumentus turėjo saugoti, tas išlieka ir deklaruojant auklės, būsto ar automobilio remonto paslaugų išlaidas. Galios ir tos pačios išlaidų dydžio „lubos“. Finansų ministerija numatė, kad maksimali išlaidų suma už vaikų priežiūros, būsto remonto, autoremonto paslaugas, nuo kurios bus galima susigrąžinti dalį sumokėto GPM, yra 2000 eurų per metus. „Susigrąžintina suma priklausys ne tik nuo patirtų išlaidų dydžio, bet ir nuo gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos ir pajamų mokesčio tarifo, kuriuo buvo apmokestintos gyventojo pajamos, dydžio. Pavyzdžiui, jeigu žmogus moka 20 proc. GPM, tuomet ir susigrąžinti galės 20 proc. Pavyzdžiui, jeigu gyventojo pajamos bus apmokestintos vien 20 procentų pajamų mokesčio tarifu, tai bus galima susigrąžinti iki 400 eurų pajamų mokesčio.20 proc. GPM tarifu bus apmokestinamos tos pajamos iš darbo santykių, kurios neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių, o 27 proc. GPM tarifu – viršijančios šią kartelę. Tad priklausomai nuo mokamo GPM tarifo ir patirtų išlaidų, gyventojas galės susigrąžinti arba iki 400 eurų (mokant 20 proc. GPM), arba iki 540 eurų (mokant 27 proc. GPM). Šios trys paslaugos – vaikų priežiūros, būsto remonto ir autoremonto – galės būti įsigyjamos tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų, kurie Lietuvoje yra, ar bent jau turėtų būti registruoti mokesčių mokėtojai. Veiklos, susijusios su vaikų priežiūra, būsto remontu ir autoremontu nebegalės būti vykdomos su verslo liudijimais.

Dalį GPM už įsigytas vaikų priežiūros, būsto remonto ir autoremonto paslaugas bus galima atgauti tik 2020 metais, kuomet bus teikiamos deklaracijos už 2019 metus.

Pavyzdžiai

Būsto remonto paslaugos

Jeigu gyventojas už būsto remontą sumokėjo 4.000 Eur, sąskaita išrašyta jo vardu, prisitaikyti lengvatą galės jis ir jo sutuoktinė, kiekvienas iš savo apmokestinamųjų pajamų atimdamas po 2.000 Eur remonto išlaidų. Lengvatą galima bus pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu remonto paslaugas atliks pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo. Lengvatą galės prisitaikyti ir būstą nuomojantis asmuo, remontą atlikęs iš savo lėšų.

Jeigu, pavyzdžiui, du trečdaliai būsto nuosavybės teise priklauso motinai, o trečdalis – sūnui, o už remontą 2.500 Eur sumokėjo motina, ji galės nuo 2.000 Eur remonto išlaidų susigrąžinti pajamų mokestį nepaisant to, kad trečdalis būsto priklauso sūnui.

Automobilių remontas

Pavyzdžiui, darbuotojas asmeninėms reikmėms naudoja įmonės automobilį. Už jo remonto paslaugas savo lėšomis apmokėjo darbuotojas, šių išlaidų įmonė jam nekompensavo. Tokiu atveju gyventojo nauda pripažįstama natūra gautomis apmokestinamosiomis pajamomis.

Todėl bei atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, yra laikoma, kad darbuotojas automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Todėl ir tokiu atveju pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.

Forma PRC912

Kad būtų išvengta klaidų VMI parengė mokomąją vaizdo medžiagą, kurie parodo ir pataria, kur kokius duomenis įrašyti pagal atskiras išlaidų rūšis, kaip ir kokius papildomus skenuotus ar fotografuotus dokumentus reikia pridėti, kokie privalomi šių dokumentų rekvizitai. Pranešimas apie išlaidas teikiamas užpildant specialią pranešimo formą – PRC912.

Kaip pildyti PRC912 patyrus išlaidas už automobilio remontą?

Nepakanka pateikti tik mokėjimą patvirtinančių dokumentų: visada būtina pridėti sąskaitą-faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą ar prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, pateikiamą FR0508 forma. Netinka tokie dokumentai, kaip atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas ar išankstinė sąskaita-sąmata. Sąskaitose ar kvituose turi būti įrašyti paslaugas gavusio asmens duomenys, dokumentai turi būti pasirašyti. Pildant pranešimą PRC912 svarbu ir tinkamai nurodyti patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, išlaidos už automobilių tepalų bei filtrų keitimą ar plovimą, detales nėra priskiriamos lengvojo automobilio remonto paslaugai, išlaidos už statybines medžiagas – pastatų remonto paslaugai, išlaidos už papildomą vaikų ugdymą – auklių paslaugai. Šioms išlaidoms mokesčio lengvata nėra taikoma, todėl pildant pranešimą jas iš bendros sumos reikia atimti.

Eurai


Mokomoji medžiaga Formos PRC912 teisingam užpildymui

Mokomoji video medžiaga, norint pildyti PRC912 patyrus išlaidas už automobilio remontą:
Žiūrėti filmuką.

Mokomoji video medžiaga, norint pildyti PRC912 patyrus pastato remonto išlaidas:
Žiūrėti filmuką.

Mokomoji video medžiaga, norint pildyti PRC912 patyrus išlaidas už vaiko priežiūrą:
Žiūrėti filmuką.

Apmokestinamąsias pajamas mažinančios aplinkybės

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. taip pat galima bus sumažinti iki 1.500 Eur suma, sumokėta kaip:

  • įmokos į III pakopos pensijų kaupimą;
  • gyvybės draudimo įmokos;
  • papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3% šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
  • lieka galioti ir senosios lengvatos įmokoms už studijas, palūkanoms už vieną iki 2008 m. gruodžio 31 d. paimtą kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti.

VMI pabrėžia, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2018 12 31 paimtą būsto kreditą) suma negalės viršyti 25% gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

1.500 Eur ir 2.000 Eur patirtų išlaidų dydžiai taikomi atskirai nurodytoms grupėms. Taip pat papildomai yra nustatyta lengvata gyventojams, kurie studijuoja, moka už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą (arba jų tėvams) ir palūkanoms už būsto kreditą, paimtą iki 2009 01 01. Šioms išlaidoms atskiro apribojimo nėra, tačiau svarbu tai, kad visoms lengvatų grupėms priskirtos, taip pat ir už mokslus bei kreditą patirtos gyventojo išlaidos neviršytų 25% gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Šias išlaidas galima atimti iš pajamų, kurioms taikomi 15%, 20% ir 27% gyventojų pajamų mokesčio tarifai.