EKA naudojimo taisyklės

Vyriausybės nutarimu, kurio pagrindinės nuostatos įsigalioja 2019-05-01, patvirtinta nauja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo redakcija.

VMI plėtoja elektronines paslaugas, atsiranda nauja ir nemokama paslaugų platforma, kuria galės naudotis visi ekonominę veiklą vykdantys gyventojai netgi tais atvejais, kai pagal jų veiklos pobūdį kasos aparato naudoti nereikia. VMI atstovai pažymi, kad iki 2020 m. pabaigos verslas turės pereiti prie tokių kasos aparatų, kurie galėtų periodiškai perduoti kasos aparatais apskaitomų operacijų informaciją VMI. Vartotojai galės rinktis iš 3 alternatyvų: naudoti įprastą, naujus techninius reikalavimus atitinkantį kasos aparatą; naudoti i.EKA portale pasiekiamą „virtualaus kasos aparato“ paslaugą; arba įsigyti ir įsidiegti specialias kompiuterines programas, kurios tiesiogiai automatiniu būdu atsiskaitymų duomenis fiksuos ir i.EKA posistemyje. Atsirandant naujoms galimybėms pakeista ir patvirtinta nauja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo redakcija įsigaliosianti nuo 2019-05-01, ir atskirų punktų įsigaliojimas nuo 2020-05-01 ir 2020-11-01.

Naujos tvarkos aprašo svarbiausi pakeitimai:

  1. nuo 2020-05-01 kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA);
  2. patvirtinti nauji techniniai reikalavimai kasos aparatams, užtikrinantys duomenų nepakeičiamumą ir tokių duomenų prieinamumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, nustatyti naujų techninių reikalavimų taikymo terminai;
  3. patikslinti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų;
  4. patikslinti kasos aparato kvito rekvizitai;
  5. patikslintos aparatų, išbrauktų iš leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašo, naudojimo nuostatos;
  6. patikslintos nuostatos, susijusios su grynųjų pinigų laikymas kasos operacijų atlikimo vietoje.
Grynieji


Parsisiųsti pilną aprašą.